BVS začína s rekonštrukciou vodojemu Baránok neďaleko Horského parku

960

Bratislavská vodárenská spoločnosť začína s rekonštrukciou vodojemu Baránok na ulici Francúzskych partizánov, v tesnej blízkosti Horského parku v bratislavskom Starom Meste. V tejto súvislosti musela vyrúbať viac ako 20 stromov v ohradenom areáli vodojemu. To sa však nepáči občianskemu združeniu Hrad Slavín, ktoré podalo trestné oznámenie za nelegálny výrub. BVS vyjadrenia o nelegálnosti výrubu odmieta.

„Išlo o stromy, ktoré prekážali pri rekonštrukcii infraštruktúry. Viaceré z týchto drevín boli v zlom stave a predstavovali ohrozenie pre zamestnancov BVS pohybujúcich sa po areáli vodojemu,“ konštatuje BVS na sociálnej sieti.

Mestská spoločnosť odmieta tvrdenia, že šlo o nelegálny výrub. O súhlasné stanovisko k výrubu stromov požiadala podľa vlastných vyjadrení okresný úrad, ktorý je vecne príslušným špecializovaným stavebným úradom pre vodné stavby. Pripomína zároveň, že výrub bolo potrebné v zmysle získaného stanoviska zrealizovať pred začiatkom vegetačného obdobia a aj pred termínom začiatku hniezdenia vtákov.

„BVS pristúpila k samotnému výrubu stromov, o čom, žiaľ, v dostatočnom predstihu neinformovala verejnosť, za čo sa ospravedlňujeme,“ poznamenala. Ubezpečila, že urobí všetko pre to, aby sa podobná situácia v budúcnosti nezopakovala. Pripomína, že sama dlhodobo upozorňuje na význam zachytávania vody v prírode a zapája sa do viacerých projektov. Konanie spoločnosti sa však nepáčilo OZ Hrad Slavín. „Podali sme trestné oznámenie za nelegálny výrub v štvrtom ochrannom pásme vodární na ulici Francúzskych partizánov v tesnej blízkosti Horského parku,“ informuje združenie na sociálnej sieti.

Starosta Starého Mesta Matej Vagač v tejto súvislosti poznamenal, že síce o výrube mestská časť informovaná nebola a ani nevydala žiadne povolenie na výrub, ale počas preverovania podnetu občanov zistila, že spoločnosť na výrub stromov povolenie mala. „Doložila stanovisko Okresného úradu Bratislava o tzv. výnimke podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,“ uviedol Vagač. Legálnosť potvrdil aj člen Dozornej rady BVS a bratislavský mestský poslanec Martin Vlačiky. Na mieste bola aj Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Tri vodojemy vedľa seba boli podľa BVS postupne budované od 20. rokov minulého storočia (najstarší je v prevádzke od roku 1921). Pre zlý technický stav je jedna z jeho komôr už viac rokov úplne odstavená a aj zvyšné objekty si bezodkladne vyžadujú rekonštrukciu. A to aj vzhľadom na skutočnosť, že pre zlý technický stav je problém udržať kvalitu dodávanej pitnej vody. Celková výška investície presiahne podľa BVS dva milióny eur.

Zdroj: TASR; Foto: BVSOdvoz a likvidácia odpadu