Čakajú nás zmeny v zastávkach a linkách MHD

926
Budúca výstupná zastávka Nesto

Od novembra pribudnú v MHD niektoré nové zastávky, iné budú premenované. Upravená bude prevádzka niektorých liniek.

Od 1. novembra 2021 budú v sieti liniek a zastávok MHD vykonané nasledovné zmeny:

 • Linky 27 a 58 budú mať doplnené odchody, čím sa odstránia doterajšie chýbajúce spoje vo vybraných časoch.
 • Na linke 58 bude zároveň zachádzka k ZŠ Odborárska riešená ako odbočka z hlavnej trasy, t.j. spoje budú premávať po trase Technická – ZŠ Odborárska – Stanica Nové Mesto. Doteraz tieto spoje začínali/končili pri ZŠ Odborárska.
 • Linka 36 bude obsluhovať novú zastávku Pod vŕškami zriadenú na ulici Pri Vápenickom potoku pri vyústení ulice Ota Holúska. Zastávka bude obsluhovaná iba pri jazde zo Strmých vŕškov v smere k zastávke Rudavská.
 • Linka 52 bude v Rači na Popolnej ulici obsluhovať novú zastávku Drozdová pri križovatke Popolnej a Olšovej.
 • Linky 59 a N55 budú obojsmerne obsluhovať zastávku Rybničná na Rybničnej ulici (nástupište A). Zastávka na parkovisku pri BEZ transformátory (nástupište D) bude zrušená.
 • Linka 77 nebude zachádzať na zastávku Vodostav z dôvodu jej nízkej využívanosti a nevyhovujúcej cestnej komunikácie pre premávku autobusov.
 • Linka 78 bude na základe požiadaviek cestujúcich obsluhovať aj zastávku Pod gaštanmi na Hradskej ulici.
 • Linka 80 bude premávať v Kopčanoch na novú konečnú zastávku Nesto pri vznikajúcom rovnomennom komplexe na Kopčianskej ulici neďaleko štátnej hranice s Rakúskom. Pôvodné zastávky Kopčany a Kopčianska nebudú obsluhované. Dôvodom je veľmi nevyhovujúci stav cestnej komunikácie pre premávku autobusov. Namiesto pôvodnej zastávky Kopčianska bude zriadená nová rovnomenná zastávka na Kopčianskejulici pri diaľničnom podjazde. Z konečnej Nesto bude ľahšie dostupný vojenský cintorín Kopčany a historický vojenský bunker B-S 8 “Hřbitov”.
 • Linky 43 52 a 144 budú premávať podľa zimných cestovných poriadkov. Linka 43 nebude premávať na Kačín a linka 144 bude premávať len do 17:30 (plánuje sa však jej posilnenie v prípade priaznivých snehových podmienok). Linka 52 bude mať upravený cestovný poriadok vo voľných dňoch.
 • Linka 154 počas zimnej sezóny nebude premávať.

Trolejbusové linky s trojcifernými číslami budú mať nové dvojciferné označenia.

 • Trolejbusové linky 71 a 42 (pôvodné linky 201 a 212) budú mať pridané nové ranné spoje z Hlavnej stanice a od Červeného mosta. Na linke 42 pribudnú aj nové večerné spoje od Cintorína Vrakuňa.
 • Trolejbusové linky 71 a 72 (pôvodné linky 201 a 202) budú opäť premávať až na konečnú Čiližská.

Zoznam zastávok, ktoré budú mať od 1. novembra nové názvy:

Zdroj: imhd.sk