Chodník na Janka Alexyho v Dúbravke čaká oprava

970

Vo štvrtok 8. októbra hlavné mesto Bratislava začína s opravou chodníka na ulici Janka Alexyho v úseku od záhrad až po Saratovskú ulici. Ukončenie prác sa odhaduje na 15. november.

Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy a položení nového asfaltového krytu, výškovej úpravy a výmene poškodeného obrubníka. Súčasťou opráv je aj debarierizácia priechodov pre chodcov.

Zdroj: Dúbravka