Chorvátsky Grob zvýšil kapacitu základnej školy o takmer 200 miest

1114

Chorvátsky Grob ako mnohé mestá, obce, mestské časti bojuje s nedostatkom kapacít základných škôl. Vďaka snahe a intervencii Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli sa podarilo dohodnúť novú oprávnenú aktivitu do Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Župa vybojovala na zvýšenie kapacít základných škôl 63 miliónov eur. Do výzvy sa zapojila aj obec Chorvátsky Grob.

Chorvátsky a Slovenský Grob sú satelitné obce s rapídnym nárastom počtom obyvateľov v posledných rokoch, preto musia k tomu dobudovať adekvátnu infraštruktúru, v čom im pomáhajú eurofondy. Toto je ďalší z 26 projektov, financovaných z európskych peňazí. Bez nich by to župa ani obec nedokázali. Museli sme však Brusel presvedčiť, že aj napriek tomu, že štatisticky vychádzame ako najrozvinutejší kraj, máme rovnaké, možno aj horšie štrukturálne problémy ako iné kraje na Slovensku a k tým patrí aj nedostatok kapacít základných škôl. Som rád, že sa to podarilo a postupne tu vznikajú nové školy, či prístavby a nadstavby už existujúcich škôl,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Vďaka projektu získala obec podporu vo výške tri milióny eur na vybudovanie prístavby a nadstavby ZŠ Javorová Alej. Vzniklo tak osem kmeňových tried a štyri učebne. Kapacita ZŠ sa tak zvýšila zo súčasných 344 na 520 žiakov. Plus sa rozšírila jedáleň a kapacita kuchyne. Súčasťou projektu je aj novostavba telocvične.

Obec realizovala v rámci projektu aj prvky zelenej infraštruktúry, vďaka čomu dôjde k adaptácii na zmenu klímy. Zníži sa prehrievanie obce a vybudované prvky zároveň dokážu efektívne zadržiavať dažďovú vodu. Išlo o vybudovanie retenčnej nádrže, závlahového systému v areáli školy a škôlky, ako aj zelenej strechy na budove škôlky.

Nové projekty škôl sa budujú ako smart školy a zahŕňajú aj prvky zelenej infraštruktúry. Ukončené budú do konca roku 2023. Spoločne vznikne 214 kmeňových tried, čo pokryje  viac ako polovicu z chýbajúcich kapacít.

Musím vyzdvihnúť, že škola podporuje aj zdravý životný štýl detí. Motivuje ich, aby jedli viac ovocia a zeleniny. Rovnako oceňujem, že pri výbere dodávateľov uprednostňujú tých lokálnych,“ pochválil predseda BSK Juraj Droba.

Fotoalbum nájdete tu.