Čiastočné obmedzenie dopravy v Stupave

633

V termíne od 19. do 30. apríla 2021 bude z dôvodu uskutočňovania stavebných prác v komunikácii na Krátkej ulici v Stupave realizovaných súkromnou osobou čiastočne obmedzená doprava.

Projekt dopravného značenia odsúhlasil Okresný dopravný inšpektorát v Malackách.

„Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby na dopravu prednostne využili komunikácie na Vinohradskej a Karpatskej ulici, aby sa tak vyhli dopravným obmedzeniam.“ napísalo mesto na sociálnej sieti.

Zdroj: Stupava