Čo by chceli Bratislavčania na Krížnej ulici o tri roky? Rozhodne viac zelene

1920

Metropolitný inštitút Bratislavy sa v online dotazníku pred plánovanou obnovou Krížnej ulice pýtal na potreby a názory ľudí, ktorí na Krížnej žijú, pracujú alebo ňou prechádzajú. Do dotazníka sa v priebehu februára zapojilo takmer 3000 ľudí.

Pri otázkach o využívaní verejných priestranstiev v okolí Krížnej ulice, až 80,5 % ľudí povedalo, že nejakým spôsobom využíva Medickú záhradu. V okolí Krížnej ulice je okrem Medickej záhrady k dispozícii ďalších desať verejných priestranstiev, ktoré však ľudia využívajú podstatne menej.

Relatívne využívaný a pozitívne hodnotený je ešte cyklochodník Blumentálska; negatívne vnímaný je však parčík na Americkom námestí, hoci je intenzívne využívaný vďaka zastávkam MHD.

Je podľa vás Krížna atraktívna?

Prevažuje negatívne hodnotenie najmä pri podmienkach pre chodcov a cyklistov, zeleni a hlučnosti. Krížnu za celkovo atraktívnu považuje len desatina respondentov.
Hoci Krížna ulica trpí veľkým množstvom áut, väčšina ľudí v dotazníku uviedla, že na svoj presun Krížnou najčastejšie využívajú MHD alebo sa presúva pešo. S dostupnosťou MHD bola väčšina respondentov spokojných.

Aká by mala byť Krížna a okolie o 3 roky?

Takmer dve tretiny (63,4%) respondentov povedali, že chcú na ulici viac zelene, 43,6% ľudí uviedlo menej áut a najmä ich reguláciu a usporiadanie, 31,4% by chcela na Krížnej lepšie podmienky pre chodcov. Naopak, obyvatelia by na Krížnej nechceli mať neregulované parkovanie (43,6%), herne (40,6%) a celkovo autá (15,6%).

Projekt revitalizácie Krížnej bude ulicu riešiť „od fasády k fasáde“ tak, aby sa v priebehu niekoľkých rokov zmenila na príjemný bulvár. Z odborného pohľadu je Krížna široká mestská ulica s viacerými dopravnými pruhmi, ktorej však chýba stromová alej.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy