Čo by mohlo pomôcť čistote Slnečných jazier?

1337

Na Mestskom úrade v Senci sa konalo stretnutie so zástupcami spoločnosti Helicop, ktorá sa zaoberá komplexnými riešeniami zberu priestorových dát. Odborníci detailne preskúmali Slnečné jazerá za pomoci inovatívnych technológií a informovali o nich vedenie mesta.

Zistili, že na Slnečných jazerách nie je v sedimentoch veľké množstvo organických látok, čomu mohlo pomôcť aj bakteriálne čistenie aplikované v ostatných rokoch. Sedimenty sa tu skladajú najmä z ílov a jemného piesku. Aj ťažba štrku, ktorá podmienila vznik Slnečných jazier, bola obmedzená práve ílom, ktorý sa nachádza v podloží a spolu s jemným pieskom aj medzi vrstvami štrku. Práve ílovité sedimenty spôsobujú zakalenie vody najmä na prvom jazere. Týchto sedimentov je 250-300 tisíc metrov kubických. Toto množstvo by po vyťažení bolo potrebné odviezť nákladnými autami.

Najefektívnejším odporúčaním je prehĺbenie za súčasného odstraňovania sedimentov, ktoré sa dajú použiť ako materiál na dopravné stavby, rekultivácie alebo rozšírenie ostrova.

Ďalšími odporúčaniami sú napríklad vyhĺbenie prepojovacieho kanálu pod vodou medzi 1. a 2. a tiež medzi 3. a 4. jazerom, aby sa zvýšila cirkulácia vody. Preoranie brehov jazera pod vodnou hladinou pre zlepšenie spojenia vody v jazere s podzemnou vodou. Zelené plávajúce ostrovčeky, ktoré majú čistiacu funkciu a zabraňujú zvyšovaniu teploty vody. Obmedzenie nadmerného prikrmovania rybármi či prevencia vzniku organických sedimentov.

Zdroj: Mesto Senec