Stavba Triblaviny napreduje. Pozrite si aktuálne fotografie

935

Stavba mimoúrovňovej križovatky Triblavina na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Senec napreduje.

Okružnými križovatkami stavby sa pripoja na diaľnicu okolité obce a výrazným spôsobom sa odľahčí doprava na frekventovaných cestách. Národná diaľničná spoločnosť na stavbe aktuálne realizuje základy a piliere portálov a následný spätný zásyp stredného deliaceho pásu, svahovanie a zahumusovanie násypu diaľnice na severnej strane D1 a rekultiváciu dočasných a trvalých záberov.

Rovnako sa dokončuje obrusná asfaltová vrstva na miestnej zbernej komunikácii, osádzanie hliníkových výplní na protihlukovej stene, retenčná nádrž a odlučovač ropných látok. Takisto sa rekultivuje dočasná komunikácia pri napojení na cestu I/61.

Národná diaľničná spoločnosť výstavbu ukončí v zmluvnom termíne a to v júni tohto roka.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR