Nové Mesto bude rozširovať parkovacie miesta. Zeleň však neutrpí

852

Mestská časť Nové Mesto pripravuje rozšírenie počtu parkovacích miest na Budyšínskej ulici. Pri vykresľovaní parkovacích čiar a boxov v rámci projektu regulovaného parkovania sa zistilo, že Budyšínska ulica je o cca 15 cm užšia, než je norma, a preto sa parkovanie povolilo len na jednej strane, čím ubudla časť parkovacích miest.

V súvislosti s prieskumom, ktorý prebiehal na Budyšínskej, mestská časť zaznamenala obavy niektorých obyvateľov z toho, že prípadné rozširovanie parkovacích miest bude sprevádzať výrub stromov rastúcich popri ceste. Obavy sú zbytočné. Žiadny výrub sa tu nechystá. Zdravé stromy nebudú ustupovať parkovacím miestam.

„Parkovacie miesta budeme budovať – a teda rozširovať Budyšínsku ulicu o cca 15 cm – len tam, kde sa stromy nenachádzajú, prípadne sú nové a nehrozí poškodenie ich koreňov.“ píše mestská časť na sociálnej sieti.

Korene stromov bude Nové Mesto rešpektovať aj pri plánovanej rekonštrukcii chodníka pri základnej škole, ktorú bude robiť na jeseň a dosadí nové stromy.

„Viacerí z miestnych obyvateľov sa tiež pýtajú, či a kedy bude vnútroblok na Budyšínskej ulici (pri Tehelnej) zaradený do parkovacieho systému. V minulosti magistrát hlavného mesta nepodporoval parkovaciu politiku vo vnútroblokoch. Dnes je situácia iná, preto prebieha administratívny proces, ktorým magistrát hlavného mesta zverí vnútroblok mestskej časti a my ho následne zaradíme do systému regulovaného parkovania.“ dodáva samospráva.

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto