Čo pripravujú na územnom rozvoji v Dúbravke?

831

Vyznačovanie parkovacích miest, nové parkovacie plochy, príprava územnoplánovacích informácií, rozkopávky, ale aj cyklomost a cyklotrasy.

To všetko spadá pod územný rozvoj. O aktuálnych novinkách vo videu informuje vedúci oddelenia miestneho úradu v Dubravke, Pavel Gašparovič.

ÚRAD PRACUJE 4: ČO PRIPRAVUJÚ NA ÚZEMNOM ROZVOJI?

ÚRAD PRACUJE 4: ČO PRIPRAVUJÚ NA ÚZEMNOM ROZVOJI?Vyznačovanie parkovacích miest, nové parkovacie plochy, príprava územnoplánovacích informácií, rozkopávky, ale aj cyklomost a cyklotrasy. To všetko spadá pod územný rozvoj. O aktuálnych novinkách vo videu informuje vedúci oddelenia, Pavel Gašparovič.

Uverejnil používateľ Dúbravka – mestská časť Bratislavy Sobota 23. mája 2020

Zdroj: Dúbravka