COVID-19: Informácie pre majiteľov spoločenských zvierat

15270

Sú potrebné obmedzenia týkajúce sa domácich zvierat?

Obmedzenia spoločenským zvieratám, ktoré by mali vplyv na ich welfér (dobré životné podmienky) nie sú opodstatnené, nakoľko šírenie COVID-19 je výsledkom prenosu z človeka na človeka a k dnešnému dňu neexistuje dôkaz, že zvieratá môžu šíriť toto ochorenie.

Sú potrebné iné opatrenia?

Ak ste so svojim domácim miláčikom v úzkom telesnom kontakte mali by ste pri manipulácii a starostlivosti o zvieratá vždy vykonávať základné hygienické opatrenia. Zahŕňa to umývanie rúk po príchode domov, pred a po manipulácii so zvieratami, pred a po kontakte s ich vecami a žrádlom. Na mieste je aj zabránenie bozkávania, olizovania alebo zdieľania potravín.


Ako sa pripraviť na situáciu, že ako majiteľ domáceho miláčika ochoriem na COVID-19?

Určite inú osobu vo vašej domácnosti, ktorá je ochotná a schopná starať sa o Vášho domáceho miláčika vo Vašej domácnosti alebo mimo nej. Pripravte si pohotovostnú sadu s krmivom, inými potrebami a liekmi, ktoré Váš domáci miláčik potrebuje aspoň na dva týždne.

Čo ak je na COVID-19 pozitívny majiteľ?

Odporúča sa, aby ľudia chorí alebo podozriví na COVID-19, obmedzili úzky kontakt so svojimi domácimi miláčikmi a ak je to možné mali by požiadať o starostlivosť iného člena domácnosti. Ak sa už musia starať o svojho domáceho miláčika, mali by dodržiavať správne hygienické postupy, nosiť rúška na tvár.

Čo ak bol môj domáci miláčik v kontakte s niekým, kto je chorý na COVID-19?

V súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa zvieratá mohli nakaziť alebo byť zdrojom infekcie ľudí.

Čo mám robiť, ak sa u môjho domáceho maznáčika objaví nevysvetlená choroba a bol v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19?

Kontaktujte miestne príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu a ak Vám jej úradný veterinárny lekár odporučí navštíviť s Vaším zvieraťom veterinárneho lekára, k tomuto sa najskôr telefonicky objednajte. Informujte ho, že Vaše zviera bolo v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19. Toto umožní personálu pracoviska pripraviť izolačnú oblasť, ak bude potrebná.

Môžem teraz navštevovať veterinárneho lekára?

Z dôvodu ochrany Vášho zdravia ako aj zdravia veterinárnych lekárov a ich zamestnancov odporúčame odložiť preventívne kontroly a vykonávanie preventívnych úkonov (vakcinácie, odčervenia) na neskôr. Ak už z dôvodu akútneho zhoršenia zdravotného stavu Vášho domáceho miláčika musíte navštíviť veterinárne pracovisko, na túto návštevu sa telefonicky objednajte. Toto umožní zabrániť hromadeniu a kontaktu klientov v čakárni a vykonať dezinfekciu priestorov pracoviska medzi návštevami.

Celý článok si môžete prečítať tu: http://new.kvlsr.sk/#/clean/pet-covid

Viac informácií k aktuálnej situácii pre veterinárov nájdete tu: http://new.kvlsr.sk/#/clean/cov-svl

Zdroj: Komora Veterinárnych lekárov Slovenskej republiky