COVID-19 Krízová linka pomoci

2912

Občianske združenie IPčko, je tu od roku 2012 a poskytuje prvú psychologickú pomoc na online linke pomoci IPčko.sk, ku ktorej sa neskôr v roku 2018 pridala aj internetová linka pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením dobralinka.sk.    

Počas vrcholu prvej vlny pandémie COVID-19 spustili špecializovanú COVID-19 Krízovú linku pomoci, ktorá poskytuje cez chat, mail, video a bezplatné telefónne číslo 0800 500 333 anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19. Boli v kontakte s ľuďmi z prvej línie, repatriantmi v karanténach, seniormi, mladými ľuďmi, obeťami domáceho násilia a pomohli im!

Krízová linka pomoci patrí k najvyužívanejším linkám pomoci na Slovensku a ich tím tvorí 120 vyškolených psychológov, ktorí sú dostupní nonstop. Aktuálne zaznamenávame opäť enormný nárast počtu kontaktov a títo ľudia hľadajú pomoc.

Bližšie informácie a kontakty nájdete na webe Krízovej linky pomoci www.krizovalinkapomoci.sk.

Pre koho je linka určená?

Kríza je veľmi individuálnou osobnou reakciou jednotlivca na životnú udalosť alebo skúsenosť, ktorú je preňho náročné zvládať. Krízovú linku pomoci môže kontaktovať každý v kríze, kto v súvislosti s pandémiou COVID-19:

 • pociťuje ťažkosti v rámci dodržiavania sociálnej izolácie a karantény
 • utrpel dočasnú alebo trvalú stratu (blízkej osoby, zamestnania, koníčku, veci, …)
 • má stres z finančnej situácie
 • je obeťou, svedkom domáceho alebo iného násilia
 • cíti úzkosť, strach, obavy, stres, smútok
 • pociťuje bezmocnosť, zúfalstvo, zdrvenosť
 • obáva sa nakazenia, výsledku testovania, priebehu choroby, úmrtia
 • má depresívne myšlienky
 • uvažuje nad samovraždou
 • potrebuje psychologickú alebo psychiatrickú pomoc
 • zažíva inú situáciu, v ktorej potrebuje krízovú pomoc a podporu

Zdroj: krizovalinkapomoci.sk