Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK povedie až do Kráľovej pri Senci

1504

Cykloprojekt spája župu, vodohospodárov, Senec a susedné obce. Doteraz končil v Novej Dedinke, ale po novom povedie popri brehu Čiernej vody až do Kráľovej pri Senci.

Možnosť využívania brehov vodných tokov pre rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy dáva šancu projektom na budovanie nových cykloturistických a cyklodopravných trás. Nové možnosti inšpirovali vedenie obcí Nová Dedinka, Tureň, Kráľová pri Senci a mesta Senec, aby sa s podporou Bratislavského kraja pustili do projektu výstavby pokračovania cyklochodníka končiaceho v Novej Dedinke. Nový úsek by mal byť vedený popri brehu Čiernej vody do Kráľovej pri Senci cez Tureň a Senec, s možnosťou potiahnuť trasu až k Včelárskej paseke, kde by sa chcel na túto trasu napojiť aj Trnavský kraj.

V projekte nastal ďalší posun. V Novej Dedinke podpísali zmluvu o zriadení Združenia obcí DeTuSeK ich predstavitelia Zuzana Árvová – Nová Dedinka, Dominik Cisár – Tureň, Dušan Šebok – Kráľová pri Senci, Igor Šillo – Kostolná pri Dunaji a primátor mesta Senec Pavol Kvál. Názov združenia sa skladá z počiatočných písmen názvov signatárskych obcí a podporiť ich prišiel aj viceprimátor mesta Senec Juraj Gubáni, Ladislav Orlej z Okresného dopravného inšpektorátu a autor štúdie realizovateľnosti projektu Štefan Husenica.

Prečo je združenie potrebné?

Spoločne majú obce silnejší hlas. Združenie vzniklo za účelom prípravy a realizácie spoločného projektu „Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK“ s prepojením na medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo a na ďalšie významné cyklotrasy v regióne. Cieľom je nadviazať na koncepciu územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja a prispieť bezemisnou cyklodopravou k odľahčeniu preťaženej dopravnej infraštruktúry v regióne.

Obec Kostolná pri Dunaji sa k tejto iniciatíve pripojila len nedávno a možnosti spolupráce sú otvorené aj pre ďalšie obce. Projekt má aj medziregionálny význam, pretože má ambíciu byť súčasťou spolupráce v oblasti vzájomného prepojenia cyklodopravnej infraštruktúry Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja.

ZDROJ: Mesto Senec