Cyklotrasa Modra – Šenkvice dostala zelenú

3291

Obyvatelia Modry získajú bezpečný prístup k železničnej doprave v Šenkviciach.

Združenie obcí Modra – Šenkvice získa z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) prostriedky na vybudovanie cyklotrasy. Riadiaci orgán vydal rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt Cyklotrasa Modra – Šenkvice. Na realizáciu je schválený príspevok vo výške takmer 756 000 €.

Cieľom projektu je vybudovať cyklodopravné spojenie medzi mestom Modra a moderným dopravným terminálom v Šenkviciach. Obyvatelia Modry tak získajú bezpečný a pohodlný prístup k železničnému spojeniu. Vďaka podpore IROP im tak ponúkneme ekologickú a udržateľnú alternatívu mobility. V rámci dopravného terminálu, ktorého výstavba bola tiež realizovaná s finančnou podporou IROP, je už v súčasnosti zrealizovaný priestor pre parkovanie bicyklov (Bike & Ride).

Cyklotrasa v dĺžke cca. 5 km poteší aj rekreačných cyklistov – ponúka spojenie do Modry, ktorá je vstupnou bránou do Malých Karpát a ponúka veľký výber cyklotrás pre voľnočasové vyžitie a rekreáciu. Trasovanie cyklotrasy bolo projektované tak, aby sa k nej v budúcnosti mohla napojiť ďalšia vetva zo smeru Modra – Kráľová.

Predpokladaná dĺžka realizácie stavebných prác je 6 mesiacov. Nová cyklotrasa by tak mohla byť sprístupnená verejnosti už v druhej polovici roku 2021. Úrad BSK bude ako sprostredkovateľský orgán IROP zabezpečovať implementáciu tohto projektu.