Cyklotrasa Pezinská v Malackách – priemyselný park je vo finále

1118

Práce na výstavbe cyklotrasy Pezinská – priemyselný park finišujú. Momentálne sa dokončujú časti chodníka v priemyselnom parku a dokončuje sa pokládka asfaltu na Pezinskej, kde sa postupne inštaluje aj nové verejné osvetlenie. Potom ešte cyklotrasu čakajú finálne práce, ktoré predstavujú sadové úpravy a dopravné značenie. 

Počas výstavby sa takpovediac „za behu“ muselo vyriešiť viacero problémov, okrem iného sa upravovali chodníky a spevňovali sa vjazdy do firiem, aby spĺňali parametre aj pre ťažké vozidlá. Už onedlho bude teda cyklistom slúžiť nová cyklotrasa, oddelená od chodníka i cesty a jasne rozoznateľná vďaka svojej červenej farbe. V tomto štandarde budú budované aj ostatné cyklotrasy v meste. Najbližšie sa začne stavať úsek Družstevná – Radlinského, malo by to byť už túto jeseň. 

Projekt Cyklotrasa Pezinská – priemyselný park je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. 

Zdroj: malacky.sk