Cyklotrasa Slovenský Grob – Viničné je hotová (VIDEO)

5798

V pezinskom okrese pribudla nová cyklotrasa, ktorá prepojila obce Slovenský Grob a Viničné. Jej dĺžka je 1,8 kilometra a slúži nielen obyvateľom oboch obcí, ale aj priaznivcom cykloturistiky.

Pozrite si video:

Cyklotrasa začína v obci Slovenský Grob na ulici Orechová a vedie cez polia pozdĺž Viničianskeho potoka, okolo Viničianskeho kanála a končí pri Obecnom úrade vo Viničnom.

V ďalšej etape sa plánuje s jej pokračovaním. Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov síce nejaký čas potrvá, ale plánuje sa prepojenie týchto obcí až na Pezinok a Senec.

Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), v ktorom sprostredkovateľským orgánom riadiaceho orgánu je Bratislavský samosprávny kraj.

Foto a video: BSK / Michal Feik