Ďalší projekt, ktorý odľahčí naše cesty. Chystá sa skapacitnenie trate smerom z Galanty

1023

Jednou z najväčších výziev v kraji je doprava. Nosnou je tá koľajová – v meste sú to električky a na území kraja vlaky. Je absolútne nevyhnutné prepájať obce a mestá v okolí Bratislavy, aby obyvatelia presadli z áut do verejnej dopravy.

Tá však musí byť rýchla, bezpečná a pohodlná. Riešením sú terminály integrovanej dopravy – ktoré v spolupráci s mestami a obcami budujeme, alebo tzv. skapacitňovanie existujúcich železníc. Jedným z príkladov je obvod Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji a Zálesie.

„Medzinárodná trať už dávno nezodpovedá nárokom obyvateľov na dopravu a práve naopak, nákladné vlaky prechádzajúce cez Bernolákovo komplikujú život obce. Maximálne podporujeme ministerstvo dopravy a Železnice SR, aby urýchlili prípravu modernizácie a skapacitnenia trate smerom do Galanty. V pláne je aj rozšírenie perónov stanice v Bernolákove, čo umožní pristaviť dlhšie vlaky = prepraviť viac osôb. Potrebné je aj mimoúrovňové križovanie, aby bola trať priechodná a bezpečná. Výsledkom bude, že do/z Bratislavy sa z tohto exponovaného smeru prepraví oveľa viac ľudí vlakmi, čo bude mať pozitívny dopad aj na kvalitu ovzdušia,“ vysvetľuje župan Juraj Droba.