Ďalšia publikácia o Dúbravke je na webe

891

Monografia o mestskej časti Dúbravka z pera Juraja Hradského sa na pultoch slovenských kníhkupectiev objavila krátko pred Vianocami v roku 2018. Knihy o dejinách obcí vo vydavateľstve Marenčin majú svoju zaužívanú koncepciu, ktorá sa osvedčila i pri predchádzajúcich vydaniach. Od prírodného prostredia, s podkapitolou o geologickom zložení nasleduje oboznámenie sa s flórou a faunou. 

Opis pokračuje kapitolou o prehistórii, rímskom období a dominantnou kapitolou o stredoveku. Významnú časť knihy tvoria kapitoly o príchode Chorvátov a dejinách Dúbravky v 16. – 19. storočí, Prusko-rakúskej vojne, dejinných peripetiách v 20. storočí, správe obce, pamätihodnostiach, symboloch, osobnostiach i povestiach Dúbravky. 

Začítať sa môžete TU.

Zdroj: Dúbravka