Ďalšie zdroje na cyklodopravu budú dostupné v máji

749

V rámci dočerpávania eurofondov bude na cyklodopravu možné čerpať ďalšie desiatky miliónov.

V máji by mala byť z IROPu vyhlásená výzva Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v regiónoch – cesty; verejná doprava; cyklotrasy vo výške 106 miliónov eur, ktorá sa bude viazať aj na špecifický cieľ 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb. Okrem samotných cyklotrás bude zdroje možné využiť aj na parkovanie bicyklov či dopravné upokojovanie.

Ide o ďalší dôkaz toho, že financie momentálne nie sú najväčším problémom. Tým rozhodujúcim faktorom je politická vôľa, funkčný projektový manažment či odvaha meniť mestá k lepšiemu.

Zdroj: Cyklokoalícia; Foto: Cyklotrasa v Poprade, IROP, strabag.sk