Dejiny školstva v Bratislavskej župe: Pútavé prednášky sú online

2978
Budova
Budova "Fajnorky" je chránená pamiatka a je významnou súčasťou histórie školstva v našej župe.

Konferencia už prebehla, ale príspevky našich skvelých hostí sme pre vás sprístupnili online. Pozývame vás spoznať dejiny školstva v našej župe.

Pôvodne sme sa mali stretnúť v prekrásnej budove „Fajnorky“, našej Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Kvôli pandémii sme konferenciu presunuli do virtuálneho priestoru, dobrou správou však je, že až do konca januára si môžete jednotlivé prednášky pozrieť online. Konferenciu sme zorganizovali k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva a medzi hosťami boli osobnosti zo samosprávy, vlády, Slovenskej akadémie vied či Krajského pamiatkového ústavu. Témy boli naozaj zaujímavé a aj keď nemáte vzťah k histórii alebo školstvu, veríme, že niektoré z prednášok si radi pozriete.

Linku na elektronickú konferenciu nájdete tu: DEJINY ŠKOLSTVA V BRATISLAVSKEJ ŽUPE

Zborníky z predchádzajúcich ročníkov sú prístupné elektronicky na našom webe www.bratislavskykraj.sk/publikacie a tiež na stránkach Academie Istropolitany Novy www.ainova.sk/publikacie. Zborník z poslednej konferencie je v príprave a bude obsahovať aj jednotlivé príspevky v tlačenej forme. Ak máte oň záujem, sledujte naše online publikácie na webe, alebo nám napíšte.

Radi by sme vypichli pár zaujímavých prednášok:

Architektúra školských budov Bratislavského kraja v 20. storočí. Prednáša Peter Szalay z Historického ústavu SAV.

Školské pamiatky a Múzeum školstva a pedagogiky. Prednáša Martina Kočí z múzea.

Prierez históriou a súčasnosťou „Fajnorky“. Prednáša Felix Dömény, riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej.

Na príprave konferencie sa podieľali aj dlhoroční partneri Academia Istropolitana Nova, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Krajský pamiatkový úrad Bratislava a Mestský úrad ochrany pamiatok v Bratislave.