Deti pôjdu do škôl až po Novom roku

2402

Hoci to pôvodne vyzeralo tak, že stredoškoláci a žiaci 2. stupňa základnej školy už o týždeň pôjdu konečne do školy, krízový štáb rozhodol, že žiaci ostanú doma aj po 7. decembri.

Ďalší návrh na návrat žiakov do škôl, chce minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling predstaviť pred Vianocami, a to do 23. decembra.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.

Zdroj: Ministerstvo školstva