Detské ihriská vo Vajnoroch dostali nový šat

1179

Bezpečnosť ako aj funkčnosť ihriska by mali byť nevyhnutnou súčasťou pre lepší komfort ich využívania k spokojnosti detí a ich mamičiek. Nehovoriac rovnako o zveľadení okolia, ktoré tak odzrkadľuje príjemné prostredie Vajnôr pri trávení voľnočasových aktivít.

Koncom novembra 2019 bola na rozsiahlom ihrisku v centre Vajnôr na Koniarkovej ulici osadená nová šmykľavka s hojdacím lanom. Súčasťou obnovy ihriska je aj osadenie stĺpov kvôli zatieneniu pieskoviska, pričom ich inštalácia je naplánovaná v prvom kvartáli nasledujúceho roku. Na rohu ulíc Buzalkova a Široká, kde sa nachádza ďalšie detské ihrisko, pribudlo tiež nové pieskovisko s prekrytím a osadenie bránky.

Obnova detských ihrísk a inštalácia hracích prvkov sa uskutočnila v rámci dostupnosti finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava – Vajnory a využitím participatívneho rozpočtu.