Divadlo ASTORKA KORZO´90 vystúpi v Prahe

1234

Divadlo ASTORKA Korzo ´90 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja znovu reprezentuje Slovenskú republiku v zahraničí. Hosťovanie sa uskutočňuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Pravidelné hosťovanie v  Prahe sa odohráva od roku 2003 (Švandovo divadlo na Smíchově) a úspech predstavení ASTORKY na tomto podujatí je príslovečný. Počas uplynulých ročníkov naše predstavenia navštívili aj českí divadelníci a filmári, osobnosti diplomatických a podnikateľských kruhov, významní divadelní kritici či zástupcovia prestížneho medzinárodného divadelného festivalu Divadlo.

Aj tento rok ďakujeme za možnosť usporiadať Dni Astorky v Prahe v Divadle v Dlouhé, kde predstavíme jednu z najnovších divadelných inscenácií Komúna v réžii Juraja Nvotu. Súčasťou hosťovania sú aj zaujímavé sprievodné podujatia ako prezentácia publikácie o Divadle ASTORKA Korzo ´90 Kolotoč herectva, ktorú vydali Divadelný ústav a Divadlo ASTORKA Korzo ´90 a ďalších publikácií DÚ a diskusie s tvorcami po predstavení.

Ide už o 17. ročník Dní Astorky v Prahe.

Program DNI ASTORKY V PRAHE 2019

Hlavný program; javisko

7. 12. 2019 19.00 „Komúna“

Sprievodný program; dolný foyer

7. 12. 2019 od 18.00

Prezentácia publikácie o Divadle Astorka Korzo ´90 a publikácií Divadelného ústavu v Bratislave

7. 12. 2019 21.00     Diskusie s tvorcami