Do Rudavy sa vracia život 

551

Časť úseku rieky Rudava medzi Veľkými Levármi a riekou Morava prešiel cez leto revitalizáciou, ktorá tam vracia život a prirodzenú podobu. Koryto sa zásahmi a vytvorenými meandrami úseku predĺžilo o 180 metrov. Za revitalizáciou rieky stoja Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Projekt financoval slovensko-rakúsky fond Interreg 

Rudavu umelo narovnali a spútali v 70. rokoch minulého storočia, teraz sa zbavila betónových platní a začala sa kľukatiť. Vďaka úprave sa rieka na tomto úseku postupne vráti do svojej prirodzenej podoby, ktorú si dnes pamätajú už len pamätníci.  „Prirodzenosťou Rudavy sú meandre, zákruty a zákutia plné života, ktoré vidieť na jej ceste vojenským obvodom, no na dolnom toku, v smere k spojeniu s riekou Morava, absentujú práve pre nekompromisný zásah človeka. Zatiaľ úpravou prešli prvé dva kilometre, zvyšok cesty k Morave si na úpravu bude musieť ešte počkať,“ približuje mesto Malacky na webe.

Ešte nikdy sa na Slovensku nevykonala obnova koryta rieky v takom veľkom rozsahu ako v prípade Rudavy. Ani zákon nepozná niečo ako revitalizáciu rieky, pozná len vodnú stavbu a aj táto vodná stavba musela byť schválená príslušnými orgánmi. „Aj keď to vyzerá tak, že si teraz rieka bude môcť robiť čo chce, vhodnými koreňovými zábranami jej odborníci nedovolia zavŕtať sa do okolitých pozemkov. Pritom sa v koreňoch môžu skrývať ryby i raky, teda živočíchy, ktoré doteraz na tomto úseku rieky v podstate nežili,“ dodáva.

Na spevnenie brehov boli použité betónové platne v podobe drte tak, aby zo stavby nebolo potrebné vyvážať žiaden odpad. Už teraz je na novom kľukatom koryte rieky vidieť prílev nového života. Ochranári však hovoria, že rieka nadobudne svoju starú podobu až o približne dva roky. 

Zdroj: malacky.sk