Do zoznamu pamätihodností v Bratislave pribudnú ďalšie dva objekty

543

Zoznam pamätihodností bratislavského Nového Mesta sa rozrastie o ďalšie dva objekty. Ide o nákupné stredisko Slimák v jeho pôvodnom rozsahu a bunker z prvej svetovej vojny na Račianskej ulici. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Návrh na zápis zašlú Mestskému ústavu ochrany pamiatok (MÚOP).

„Zoznam pamätihodností mesta a mestských častí bol vytvorený ako nástroj na poznanie a zdokumentovanie hodnotných predmetov, pojmov a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu životu a histórii mesta,“ konštatuje samospráva v dôvodovej správe materiálu.

Nákupné stredisko Slimák (v pôvodnom rozsahu) bolo jedným z originálnych architektonických diel, ktoré vznikli v 60. rokoch 20. storočia v Bratislave. Jeho autorom bol slovenský architekt Ivan Matušík. Jeho jedinečná architektúra podľa mnohých významne utrpela v 90. rokoch 20. storočia, keď po generálnej stavebnej úprave došlo k úplnému popretiu pôvodného objektu, ktorý bol nadstavený o jedno podlažie, prefasádovaný, uzavretý i doplnený prístavbou na nádvorí. Mestská časť hovorí o ukážke brutálnej nekultúrnosti.

Bunker z prvej svetovej vojny na Račianskej ulici ako súčasť delostreleckého opevnenia bol roky skrytý pod náletovou zeleňou a skládkou odpadu. Mnoho Novomešťanov o ňom ani nevedelo. Z dôvodu svojho stavu bol už bunker určený na asanáciu. Spoločnosť, ktorá v jeho blízkosti stavia obytný dom, sa spolu s neziskovou organizáciou História bez hraníc rozhodla bunker zachovať a obnoviť. Bunker sa doplní o informačnú tabuľu a po kolaudácii ho sprístupnia verejnosti.

Zapísanie do zoznamu pamätihodností však automaticky neznamená, že je budova pamiatkovo chránená, ako napríklad v prípade národných kultúrnych pamiatok. Ide skôr o symbolické gesto, ale zároveň o dôležitý akt pre zachovanie a budovanie pamäte mestskej časti. A to bez ohľadu na to, či príslušná pamätihodnosť je zachovaná aj vo fyzickej podobe. V miestnom aj mestskom zozname pamätihodností je totiž viacero objektov, ktoré už fyzicky neexistujú.

Zdroj: TASR