Do župných škôl sa zapísalo vyše 4000 prvákov

1406

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom 54 stredných škôl, privíta v novom školskom roku vyše 4000 prvákov. Od septembra pribudnú na školách aj nové odbory a fungovať začnú dve Spojené školy.

„Verím, že si naši budúci prváci dobre zvážili svoje rozhodnutie a vybrali si odbory, ktoré ich budú baviť a kvalitou, možnosťami a učivom ich pripravia na svoje budúce povolanie. Naše školy majú vysokú úroveň, preto ma teší záujem žiakov, ktorí sa mohli rozhodovať medzi  odborným a humanitným vzdelávaním, či duálnym vzdelávaním alebo štúdiom na bilingválnych školách,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

K 30. júnu 2020 sa do župných stredných škôl predbežne zapísaných 4039 prvákov, čo je mierny nárast o 6,2 % oproti minulému roku. Vtedy to bolo 3804 žiakov. Definitívne počty prvákov však budú známe až po zbere údajov k 15. septembru 2020. Od septembra sa budú žiaci na školách v pôsobnosti BSK vzdelávať aj vo viacerých nových odboroch.  Na Obchodnej akadémii na Dudovej 4 v Bratislave pribudne bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Grafický a priestorový dizajn a fotografický dizajn budú mať k dispozícii žiaci Školy umeleckého priemyslu na Sklenárovej 7 v Bratislave.

Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Zochovej 9 v Bratislave sa budú vyučovať inteligentné technológie a programovanie digitálnych technológií. Odbor technik spracovania plastov pribudne na Strednej odbornej škole chemickej vo Vlčom hrdle 50 v Bratislave, odbor rybárstvo a vodný manažment zase v Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji), mäsiar – kuchár na Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 v Bratislave a kuchár na Strednej odbornej škole podnikania a služieb na Myslenickej 1 v Pezinku.

V Bratislave od nového školského roku vzniknú aj dve spojené školy – Spojená škola na Pankúchovej 6 v Bratislave a Spojená škola na Ostredkovej 10 v Bratislave. Spojenú školu v bratislavskej Petržalke budú tvoriť dve organizačné zložky a to Základná škola a Gymnázium, ktorých súčasťou bude aj Školský klub detí a Školská jedáleň. Aj ružinovská Spojená škola bude pozostávať z dvoch organizačných zložiek a to Základná škola a Stredná športová škola. Ich súčasťou bude Školská jedáleň.

Viac o župných školách sa dozviete tu.