Dobrovoľníci z Rovinky vyčistia svoje okolie

440
Dobrovoľníci z Rovinky vyčistia svoje okolie
Dobrovoľníci z Rovinky vyčistia svoje okolie

Komisia súčasne pozýva obyvateľov obce Rovinka na spoločnú brigádu, ktorú organizujeme pri príležitosti Dňa Zeme 2023. Pripájajú sa tak k iniciatívam Upracme Slovensko a Čistíme náš kraj

Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku v spolupráci so starostom obce Rovinka organizujú ako každý rok brigádu ku Dňu Zeme v sobotu 22. apríla 2023. Dobrovoľníci z Rovinky v spolupráci s dobrovoľníkmi z Bratislavy vyčistia okrem bežných lokalít v obci Rovinka aj okolie železničnej zastávky Rovinka, ktoré patrí do katastra Podunajské Biskupice.

Stretnú sa na parkovisku pri malom jazere o 10.00 hod. V závislosti od počtu brigádnikov sa rozídeme do rôznych častí obce, ktoré bývajú najviac znečistené odpadkami – okolie malého jazera Štrčka, okolie hrádze, autobusové zastávky, námestie za obecným úradom a podobne.