Dobudovanie chodníka na Štefánikovej ulici v obci Ivanka pri Dunaji

482

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Dobudovanie chodníka na Štefánikovej ulici v obci Ivanka pri Dunaji.

Dobudovaná časť vznikla od Peknej ulice po ulicu Pri pálenici, čím vznikol ucelený pás jednostranného chodníka po celej dĺžke Štefánikovej ulice.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Ivanka pri Dunaji

Celkové výdavky projektu: 47 650 €