Dočasné obchádzky počas rozširovania cesty v Pezinku

1611

Stavebné práce v Pezinku pri rozširovaní zostávajúcej časti cesty Panský chodník si od pondelka 4. mája vyžiadajú nasledujúce dopravné obmedzenia a obchádzky, ktoré budú trvať približne do konca júna 2020. Všetky obchádzky budú označené prenosným dopravným značením.

OBCHÁDZKA 01
Úplne neprejazdná bude križovatka Panský chodník – ulica Dona Sandtnera, pričom ulica Dona Sandtnera bude v hornej časti dočasne fungovať ako slepá ulica. Pre obyvateľov ulice Dona Sandtnera bude preto dočasne zobojsmernený posledný úsek tejto komunikácie pri reštaurácii Pod hruškou, aby sa vozidlami dostali na Cajlanskú ulicu.

OBCHÁDZKA 02
Vozidlá prichádzajúce z centra mesta po Suvorovovej ulici budú odkláňané doprava na ulicu Laca Novomeského, doľava na Cajlanskú ulicu a následne opäť doľava na Malackú cestu.

OBCHÁDZKA 03
Obyvatelia ulíc Jamnických, Žarnovických, Šteberlova, Najmarova budú na prejazd do centra mesta používať obchádzku cez Krížnu ulicu a následne doprava na Malackú cestu.

OBCHÁDZKA 04
Vozidlá idúce od Zumberskej a Kutuzovovej ulice do centra mesta budú taktiež odkláňané doľava na Krížnu ulicu a následne doprava na Malackú cestu.

O prebiehajúcich prácach a prípadných nových obmedzeniach pri rozširovaní zostávajúcej časti Panského chodníka bude mesto priebežne informovať prostredníctvom mestských médií. Obyvateľom ulíc, po ktorých vedú obchádzky, ako aj vodičom sa za dočasný diskomfort ospravedlňuje. Vodičov zároveň prosí o dodržiavanie obchádzkových trás a chodcov o zvýšenú pozornosť pri prechode počas priebehu stavebných prác.  

Zdroj:FB