Domov sociálnych služieb v Pezinku: Pohľad zvnútra

5454
Zamestnanci DSS Pezinok vyrobili v 1. vlne pandémie transparent ako poďakovanie všetkým, ktorým na nich záleží.

Do našej redakcie sme dostali list zamestnancov z Domova sociálnych služieb. Prečítajte si slová plné nádeje, podpory, obdivu a vzájomnej solidarity. Takto situáciu vnímajú ľudia, ktorí v ťažkých časoch prišli podporiť svojich kolegov.

Naši kolegovia, sociálni pracovníci, opatrovatelia, zdravotné sestry a ostatný personál v Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Pezinok zažil pred Veľkou nocou niečo, čo by si nežiadalo zažiť žiadne zariadenie sociálnych služieb ani vo sne. V krátkom čase desiatky prijímateľov sociálnych služieb ochorelo na koronavírus, z toho niektorí vo vyššom veku a mnohí so život ohrozujúcimi chorobami zomreli. Všetkých vyše 800 ďalších zamestnancov Bratislavského kraja zo sesterských zariadení spolu s takmer celým Slovenskom s obavami sledovalo médiá reportujúce priebeh udalostí o rastúcich počtoch pozitívnych a zomrelých prijímateľoch. Vidiac veci zvonka, by určite každý človek takejto situácii predišiel. Vidiac veci zvnútra očami sociálnych pracovníkov z porovnateľných zariadení môžeme povedať, že aj keď máme v každom župnom zariadení od 6. marca 2020 zákaz návštev, zároveň vieme, že koronavírus môže prísť do ktoréhokoľvek zariadenia a nebude rešpektovať náš zákaz. Prijímatelia zamestnancov a ich dennú i nočnú podporu nevyhnutne potrebujú a teda zamestnanci musia prejsť každý deň do práce zvonka do vnútra zariadenia.  

Hneď po potvrdení prvých pozitívnych prijímateľoch urobil Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok veľmi prísne opatrenia. Tí zamestnanci, ktorí boli práve v službe, v nej museli zostať naďalej bez možnosti odísť domov minimálne najbližších 14 dní. Ťažká situácia najmä pre tých, ktorí sa starajú o maloleté deti vrátane opatrovateľky, ktorá sa sama stará o 5 ročné dieťa alebo matky s tromi malými deťmi. Všetkým zamestnancom, ktorí sa zostali starať o ľudí s postihnutím patrí obdiv a úprimné poďakovanie. Keď sa stali pozitívnymi aj ďalší kmeňoví zamestnanci, bolo ich potrebné vymeniť.

V sobotu 18. apríla 2020 prišli do DSS Pezinok na výpomoc prví traja odhodlaní zamestnanci sociálnych služieb pod vedením krízovej manažérky PhDr. Jany Matulovej, a začali prichádzať ďalší s tým, že dobrovoľne prijali karanténne obmedzenia a možnosť nevychádzať zo zariadenia.

Za týmto všetkým vidno obrovskú každodennú i každonočnú prácu riaditeľky odboru sociálnych služieb PhDr. Marici Šikovej a jej zanieteného tímu, ktorý včas a intenzívne pripravoval krízový plán spolu so zariadeniami sociálnych služieb. Odbor sociálnych vecí pripravoval priestory pre chorých i personál, spolu s vedením Bratislavského kraja. Keď prišli prví štyria kolegovia na výpomoc do DSS Pezinok, našli priestory pripravené na veľmi slušné bývanie tak, aby sa mohli pohodlne vyspať, a byť každý deň od skorého rána k dispozícii prijímateľom v DSS Pezinok. A tak vďaka premyslenej a včasnej organizácii Odboru sociálnych vecí BSK dobrovoľníci spia na posteliach zo ZKR Gaudeamus pod novým posteľným prádlom z domáceho DSS Pezinok a prikrývajú sa paplónmi z DSS Rozsutec.

Významnou podporou pre pracovníkov pracujúcich počas karantény v DSS Pezinok je obrovská ľudská solidarita pre DSS Pezinok zo strany mesta, okolitých dedín, firiem, ale predovšetkým bežných spolucítiacich ľudí. Či už zamestnancov obdaruje pani v seniorskom veku šumivými vitamínmi, alebo pošle starosta zo susednej dediny ovocie a zeleninu, alebo dokonca dobrí ľudia pošlú do DSS Pezinok pečené prasiatko, vždy je to veľmi milé a vítané ocenenie práce zamestnancov, ktorí sa starajú v Pezinku o seniorov.

Pýtali sme sa prvých pracovníkov na ich pohnútky, prečo prišli na výpomoc do DSS Pezinok počas karantény zariadenia. Zuzana zo Senca, zdravotná sestra a riaditeľka organizácie povedala, že keď videla a počula, čo sa o Pezinku v médiách hovorí, povedala si, že chce podporiť konkrétnych zamestnancov, ktorí pod tlakom senzáciechtivých médií musia veľmi trpieť. Rovnako sa vyjadrila Adriana, sociálna terapeutka, pracujúca v dennom centre pre seniorov v Bratislave. Ľubica, sociálna pracovníčka, svojou prácou v DSS Pezinok chcela vyjadriť spolupatričnosť a podporu kolegom, ktorí už musia byť unavení nielen z mediálneho tlaku, ale najmä z každodenných služieb bez možnosti oddychu. Bolo jej tiež ľúto seniorov, ktorí potrebujú niekoho, kto by ich mal čas vziať von na čerstvý vzduch. Ivan, zdravotný brat, videl DSS Pezinok v televízii v zahraničí a keď prišla výzva, neváhal a prišiel do Pezinka pomôcť. Patrícia, opatrovateľka, po telefonickej výzve uvažovala asi 20 sekúnd a okamžite sa rozhodla ísť do Pezinka podporiť svojich kolegov pri práci so seniormi na spoločnom diele. Keď Magdaléna zaregistrovala výzvu riaditeľky odboru sociálnych vecí BSK Marici Šikovej, vnímala jej naliehavosť a hneď požiadala viacero organizácií pracujúcich na poli sociálnej práce, aby sa zapojili do práce v Pezinku.  Keď sa v krátkom čase nikto neprihlásil, bola to pre ňu odpoveď, aby priložila ruku k spoločnému dielu sama. Každý z ľudí, ktorí dobrovoľne prišli podporiť kolegov v Pezinku a stali sa tak dobrovoľne obmedzení na osobnej slobode v prísnej karanténe, zvažoval riziko nákazy a prirodzene mal z neho strach. Podpora, vcítenie sa do role deň a noc slúžiacich kolegov v Pezinku, solidarita s nimi a ich núdza boli silnejšie ako prirodzený strach.

Kmeňoví zamestnanci v DSS Pezinok prijali svojich nových kolegov veľmi otvorene a ústretovo. A ako si v Pezinku skúsení a noví nažívajú, o tom nabudúce.

Z vlastnej skúsenosti nováčikov vidíme, že každý z nás si prekonaním určitého nároku rozširuje svoju existenciu. Z otvorenosti a ochotnej pomoci zamestnancov v DSS Pezinok počas karantény zažívame, že naši služobne starší kolegovia v Pezinku sú svojim seniorom odovzdaní tak maximálne, ako sa to maximálne ľudsky a profesionálne uskutočniť dá.