Dopravný podnik sprevádzkoval nové umyvárky pre autobusy

1482

Dopravný podnik Bratislava sprevádzkoval dve nové umyvárky pre autobusy a trolejbusy v prevádzkach Petržalka a Trnávka. Petržalská bola do prevádzky spustená 1. apríla, tá na Trnávke 2. júna.

Po sprevádzkovaní bežia umyvárky takmer bez prestávky a ich obsluha spolu s manipulačnými vodičmi sa starajú o to, aby všetky vozidlá, s ktorými sa stretnete, boli vzorne umyté, nech už ide o Mercedes CapaCity alebo „krátku SORku“.

Vozidlá liniek jazdiacich v miestach so zvýšenou prašnosťou sa umývajú aj 2x denne, resp. intenzívnejším programom.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava