Dopravný podnik získal príspevok z eurofondov na nákup obojsmerných električiek

516

Ďalších 10 obojsmerných električiek môže dopravný podnik nakúpiť vďaka eurofondom. Dopravný podnik Bratislava podpísal s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Električky pre Bratislavu“. Cieľom projektu je nákup 10 obojsmerných veľkokapacitných električiek. DPB v minulom roku vysúťažil dodávateľa týchto električiek, ktorým sa stalo konzorcium Škoda Transportation a Škoda Transtech Oy s električkou Škoda 30T3.

Výška NFP bude predstavovať najviac 25 659 791 €, pričom zvyšných 5 % nákladov projektu zaplatí DPB z vlastných zdrojov. Projekt bude rozdelený na dve fázy, pričom prvá fáza bude zrealizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (programové obdobie 2014 – 2020) a druhá fáza bude realizovaná v nasledujúcom programovom období 2021 – 2027 v rámci Programu Slovensko. Aj prvá fáza môže byť rozdelená na dve časti s tým, že prvá časť sa preplatí z OPII, druhá časť z PSK. Dĺžka projektu je podľa zmluvy stanovená na 22 mesiacov s ukončením v decembri 2023. Zmluva s dodávateľom električiek zatiaľ zverejnená nebola.

Zdroj: imhd.sk