Dotazník: Pomôžte Starému Mestu kreovať dobrú demokratickú správu vecí verejných

685

Mestská časť Staré Mesto sa zapojila do ďalšieho projektu, ktorého cieľom je podpora kvalitnej územnej samosprávy a získanie certifikácie Centra expertízy Rady Európy na území Slovenska a Európskej značky excelentnosti.

Certifikácia sa udeľuje samosprávam, ktoré dosiahli vysokú celkovú úroveň dobrej správy vecí verejných na základe referenčných kritérií v rámci hodnotení, ktoré umožňujú miestnym orgánom spoznať ich silné a slabé stránky pri poskytovaní verejných služieb miestnej komunite a výkone ich činností.

A mestská časť potrebuje pomoc Staromešťanov.

Stačí, ak vyplníte dotazník, ktorý sa zaoberá prieskumom verejnej mienky na tému komunálnej politiky a služieb poskytovaných samosprávou. Cieľom dotazníka je zistiť, aké majú obyvatelia mestskej časti skúsenosti so samosprávou a jej aktivitami a aké majú na ne názor.

Účasťou na tomto prieskume a vyslovením názoru môžete prispieť k zlepšeniu miestnej demokracie. Účasť na prieskume je dobrovoľná a všetky informácie, ktoré poskytnete, sa použijú iba v anonymizovanej podobe. Dotazníkový zber prebieha do 30. novembra. 

Dotazník nájdete TU.

Zdroj: Staré Mesto