Droba: Kohéznou politikou bojujeme aj proti extrémizmu

251

Európsky výbor regiónov v spolupráci s rumunskými partnermi zorganizoval 14. a 15.marca Európsky samit regiónov a miest v Bukurešti. A to necelé tri roky po bratislavskom samite, ktorý počas prvého slovenského predsedníctva v EÚ pripravil Bratislavský samosprávny kraj spolu s Hlavným mestom SR – Bratislavou. Spájanie Európy vystriedala téma ako Európsku úniu zreformovať. S novou víziou pre EÚ prišlo okrem zástupcov regiónov a miest aj viac ako 100 mladých politikov, ktorí predstavili svoj pohľad na ďalšie fungovanie Európskej únie.

„Požadujem silnejšie slovo v rozhodovaní o eurofondoch pre regióny, aby sa fondy manažovali čo najbližšie k občanom. Silná kohézna politika pre všetky slovenské regióny, ale férová aj pre Bratislavský kraj –  za to budem ako šéf slovenskej delegácie v Európskom výbore regiónov v Bruseli naďalej bojovať. Kohéznu politiku považujem za jeden z najdôležitejších pilierov, vďaka ktorému ľudia vidia, že Európska únia má zmysel,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba v Bukurešti. 

Tesne pred bratislavským samitom, teda začiatkom leta 2016, prešlo referendum o odchode Veľkej Británie z EÚ a v Bukurešti sa necelé dva týždne pred oficiálnym dňom, kedy má Británia definitívne vystúpiť z EÚ, členom Výboru regiónov prihovoril hlavný vyjednávač pre Brexit Michel Barnier.  Šéfom krajov odporučil pripraviť svojich obyvateľov na všetky alternatívy, vrátane tvrdého brexitu, no ešte ako dôležitejšie označil bojovať s narastajúcim euroskepticizmom, ktorý naštrbuje dôveru ľudí v EÚ. Ako jeden z najúčinnejších prostriedkov ako bojovať s antieurópskymi tendenciami označili zástupcovia regiónov a miest úspešné projekty realizované z eurofondov. Bratislavský župan Juraj Droba vystúpil ako jeden z rečníkov v paneli, ktorý sa venoval budúcnosti kohéznej politiky a čerpania eurofondov po roku 2020 a označil kohéznu politiku ako jeden z hlavných nástrojov v boji proti extrémizmu a euroskepticizmu.

Európska komisia v rámci reformy kohéznej politiky po roku 2020 navrhuje znížiť Slovensku eurofondy zo súčasných 15,3 miliardy eur na 11,7 miliárd eur. Aj napriek tomuto zníženiu však Slovenská republika dostane druhú najvyššiu podporu na obyvateľa spomedzi všetkých členských štátov EÚ, a to až 310 EUR na hlavu. Keďže Bratislavský kraj je pri čerpaní eurofondov znevýhodnený, je v tejto fáze kľúčové nastaviť správne priority, na ktoré sa európske peniaze použijú.

Politici sa v Bukurešti zhodli, že znižovanie eurofondov, ktoré po roku 2020 avizuje Európska komisia, môže posilniť  extrémistické a antieurópske strany. 

Predseda BSK Juraj Droba je vedúcim slovenskej delegácie v Európskom výbore regiónov a pôsobí ako člen Komisie pre regionálnu politiku a rozpočet EÚ a je zodpovedný za rokovania o kohéznej politike pre celú SK8 (Združenie samosprávnych krajov SR).

FOTO: European Committee of the Regions