Dúbravka bude hľadať ľadového medveďa

789

Viete o tom, že aj v Dúbravke sa budú dať vidieť ľadové medvede? A že aj pred Domom kultúry Dúbravka môže stáť bazén? Dve prekvapenia spojí druhý ročník podujatia s názvom Dúbravský ľadový medveď, ktoré organizuje mestská časť Dúbravka.

Súťaž pre dospelých pod záštitou starostu Dúbravky Martina Zaťoviča je naplánovaná na sobotu 4. marca so začiatkom a prezentáciou súťažiacich o 15.30. Samotný začiatok súťaže je naplánovaný na 16.30, štartovné je bezplatné.

„Pred vstupom do bazéna sú súťažiaci povinní osprchovať sa a potom sa ponoria do studenej vody v bazéne. Bude sa im merať čas, ako dlho zotrvajú vo vode ponorení po krk,“ približuje riaditeľ súťaže Radek Šatka. „Pokiaľ prítomný lekár usúdi, že pobyt vo vode je ohrozujúci zdravie alebo život, je súťažiaci povinný bazén opustiť. Odporúčame priniesť súťažiacim čiapku na pobyt vo vode, deku, uterák, šľapky a teplé oblečenie.“ dodáva.

Bazén má stáť pred Domom kultúry Dúbravka a jeho voda má mať 5 až 10 stupňov. Riaditeľ súťaže dodáva, že každý súťažiaci si je vedomý svojho zdravotného stavu a prihlasuje sa do súťaže s vedomím, že štartuje na vlastné nebezpečie. Zabezpečený bude teplý čaj, šatne a toalety budú k dispozícii v Dome kultúry Dúbravka.

Organizátor nedovolí štartovať osobám pod vplyvom alkoholu, resp. iných omamných látok, osobám mladším ako 18 rokov a vyhradzuje si právo na vylúčenie zo súťaže osôb s nevhodným správaním, prípadne nevhodným zdravotným hendikepom. Prvých desať súťažiacich s najlepším časom bude odmenených medailou, pohárom a prví traja cenou. Propozície súťaže nájdete TU.

Zdroj: Dúbravka