Dúbravka dokončí pešiu zónu. Chodník bude tvoriť bratislavská dlažba

796

Mestská časť Dúbravka ide dokončiť zámer predĺženia pešej zóny až ku komunikácii v ulici Janka Alexyho. Práce sa začali dnes.

Súčasťou je aj dopravno-technická organizácia a bezpečný pohyb chodcov vo verejnom priestranstve v okolí takzvaných „modrých“ domov na ulici M.Sch.Trnavského. Zámer je realizovaný v spolupráci s hlavným mestom. Mestská časť ho predstavila už v máji 2019 na verejnej debate v oranžovej sále Domu kultúry Dúbravka. Do zámeru boli zapracované relevantné pripomienky obyvateľov.

V prvej etape vybudovala mestská časť viac než 80 nových parkovacích miest a zabezpečila výsadbu zelene. V súčasnosti mestská časť pristúpila k dokončeniu zámeru, a to dobudovaniu pešieho chodníka od reštaurácie až po ulicu Janka Alexyho.

Práce sa začínajú v pondelok 16. mája a prebehnú na etapy, aby čo najmenej obmedzovali pohyb vozidiel a aby bol v každej etape zabezpečený prístup k bytovým domom. Ukončenie je plánované najneskôr do konca prázdnin. Súčasťou je aj dočasné dopravné značenie, ktoré bude usmerňovať dopravu a parkovanie.

Chodník pre peších bude vytvorený z tzv. bratislavskej dlažby. Ide o dlažbu, ktorá je určená do významných bratislavských verejných priestorov. Pri realizácii nepríde k výrubu žiadnej vzrastlej zelene, naopak pribudnú ďalšie stromy v priestore medzi bytovými domami v závere pešieho chodníka. Po ukončení prác na predĺžení pešej zóny bude osadené trvalé dopravné značenie, ktoré usmerní dopravný pohyb v danom verejnom priestore.

Zdroj: Dúbravka