Dúbravka hľadá odborníka na Stavebný úrad

1387

Mestská časť Dúbravka hľadá odborníka na Stavebný úrad.

Čo bude náplňou tvojej práce?

  • Samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu pre cesty a komunikácie

Aké je požadované vzdelanie?

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odbor stavebný

Aké sú ďalšie požadované predpoklady ?

  • Prax vo verejnej alebo štátnej správe na obdobnej pozícii je výhodou, znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, komunikačné a organizačné schopnosti, osvedčenie o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu je výhodou

Termín nástupu do zamestnania?

  • Ihneď alebo podľa dohody

Plat?

  • Od 1100 eur brutto mesačne

Ďalšie informácie?

Žiadosti o prijatie a štruktúrovaný životopis zasielajte písomne na adresu: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo e-mailom na adresu frtusova@dubravka.sk. Kontaktovať bude mestská časť len vybraných uchádzačov, ktorí budú spĺňať požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Zdroj: Dúbravka