Dúbravka hľadá zamestnancov do terénu

1477

Záleží ti na životnom prostredí, máš pozitívny vzťah k čistote verejných priestranstiev a nebojíš sa manuálnej práce? Oddelenie životného prostredia miestnej časti Dúbravka hľadá nových kolegov do terénu.

Náplňou práce bude udržiavanie čistoty a poriadku verejných plôch, hrabanie lístia, zametanie ciest a chodníkov, obsluha vysávača na zber drobného komunálneho odpadu, vyprázdňovanie smetných košov na verejných priestranstvách, údržba verejnej zelene a ďalšie drobné terénne práce.

Nástupný plat ponúkame 800 EUR brutto mesačne. Výhodou je vodičský preukaz B.
Ak ťa ponuka zaujala, pošli žiadosť o prijatie a štruktúrovaný životopis zasielajte písomne na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo e-mailom na adresu: zivotne.oddelenie@dubravka.sk.

Mestská časť bude len vybraných uchádzačov, ktorí budú spĺňať požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Zdroj: FB