Dúbravka má nový atletický areál, pokrstia ho športom

1042

Mestská časť Dúbravka dokončila obnovu atletického areálu pri Základnej škole Sokolíkova. Nové športovisko pokrstila športom, atletickým štvorbojom dúbravských škôl pod názvom Hej, sokoli, na Sokolíkovu.

Mestská časť začala s premenou areálu v júli tohto roku, jej cieľom bolo vybudovať kvalitné tréningové plochy na atletiku a futbal a vytvoriť podmienky pre mládežnícke atletické súťaže. Modernizácia sa týkala atletického oválu s umelým polyuretánovým povrchom vrátane sektorov pre technické disciplíny. Okrem behu tu tak môže prebiehať aj príprava takých atletických disciplín, akými sú skok do výšky, vrh guľou, hod oštepom a kriketovou loptičkou, skok do diaľky či trojskok. Súčasťou projektu je aj výmena umelého trávnika na tunajšom futbalovom ihrisku a nové oplotenie. Areál bude slúžiť žiakom, športovým klubom, ale aj verejnosti. Pre tú bude otvorený denne od 7.00 do 21.00, žiaci zo „Sokolíčky“ budú mať prednosť v čase vyučovania od 8.00 do 15.00.

Projekt obnovy a modernizácie športového areálu finančne podporilo hlavné mesto SR Bratislava z Grantového programu na podporu športu a vzdelávania – Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave, ktorý je v gescii viceprimátorky Zdenky Zaťovičovej. Výška poskytnutej dotácie je 125 000 eur.

Zdroj: Dúbravka