Dúbravka má v teréne plné ruky práce

1198

Májový týždeň v teréne v znamení práce a upratovania. Čistenie vo viacerých lokalitách, ako napríklad na ulici Drobného, Lysákovej, Bagarovej, Bazovského, Lipského či Žatevnej a Repašského. Terénni pracovníci pokračovali aj v natieraní zábradlí a výstražných stĺpov  na ulici Drobného, Harmincovej, M.Sch.Trnavského či Saratovskej a aj v oprave lavičiek. Začala tiež druhá vlna kosenia, ktorá prebieha od Harmincovej postupne všetkými ulicami Dúbravky.

Úpravami prechádzajú aj detské ihriská a to opravou hojdačky „hniezdo“ na ihrisku Nejedlého a výmena „sedenia“ – dosiek na pieskovisku ihriska Ožvoldíkova, na ktorom prebehlo aj čistenie a upratovanie.

Zdroj: Dúbravka