Dúbravka organizuje zbierku školských pomôcok

955

Keď školské pomôcky pomáhajú dvakrát! Po piatich úspešných ročníkoch organizuje mestská časť Bratislava-Dúbravka aj tento rok zbierku použitých aj nepoužitých školských pomôcok. Začína sa už v stredu 15. júla. Zbierka má pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín, ktoré mestská časť eviduje.

V minulých ročníkoch sa podarilo vyzbierať pomôcky, ktoré deti naozaj potrebujú a rodinám pomohli,“ ocenil starosta mestskej časti Martin Zaťovič. „Aktivita Dúbravčanov prekvapila aj potešila zároveň.

Dúbravčania v predchádzajúcich ročníkoch nosili do zbierky najmä ceruzky, farbičky, vodové alebo temperové farby, pravítka, perá, zošity, školské tašky či knižky.

Pomôcky mestská časť Bratislava-Dúbravka zbiera od 15. júla a zbierku ukončí 15. augusta, aby sa stihli pomôcky ešte distribuovať.

Školské pomôcky sa dajú počas leta odovzdať v budove miestneho úradu na Žatevnej 4 na Oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva na prízemí.

Zdroj: Dúbravka