Dúbravka pokračuje s projektom kvitnúcich lúk!

895

Sedem lokalít, sedem miest rozmiestnených po mestskej časti, kde kvety potešia a pomáhajú zároveň.

Miesta s regulovaným kosením mestská časť Dúbravka tento rok aj špeciálne označila. Plochy sa tak dajú ľahko nájsť aj vďaka informačnej tabuli s dúbravským dizajnom, ktorá hovorí tiež o možnosti pozorovania vývoja a pestrosti druhovej rozmanitosti na ploche kvitnúcej lúky. Lúčne porasty sú priateľské k opeľovačom, majú väčšiu schopnosť zadržiavať zrážkovú vodu, znižujú prašnosť a napomáhajú ochladzovaniu okolitého prostredia.

Kde ich všade nájdete?

Na Cabanovej ulici 5 pri detskom ihrisku, na Homolovej ulici pod potravinami Kraj, na Fedákovej ulici pri reštaurácii, na Ulici Janka Alexyho, na Ulici Janka Alexyho – trojuholník zelene cesta na Lamač, na Koprivnickej 15 pri bytovom dome a na Žatevnej ulici 2 – záhrada miestneho úradu.

Kvitnúce lúky v Dúbravke

Uverejnil používateľ Dúbravská televízia Streda 10. júna 2020

Zdroj: Dúbravka