Dúbravka pokrstí Sprievodcu sociálnymi službami

554

Možno neveľká brožúrka rozsahom, no isto veľká obsahom. Mestská časť Dúbravka vydáva Sprievodcu sociálnymi službami. Krst publikácie plánuje v pondelok 20. júna o 15.00 na podujatí venovanom jubilantom v Dome kultúry Dúbravka.

Krstnými „rodičmi“ sa stanú starosta mestskej časti Martin Zaťovič, viceprimátorka a predsedníčka miestnej organizácie Slovenského Červeného kríža Zdenka Zaťovičová, vicežupan pre oblasť zdravotníctva a miestny poslanec Juraj Štekláč a vedúca Oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva miestneho úradu Dominika Malačinová. Sprievodcu symbolicky pokropia malými zatváracími špendlíkmi. „Zicherky“ majú byť znakom nielen spojenia generácií a rôznych komunít, ktoré vydaný sprievodca približuje, ale aj znakom akejsi istoty, podpory, pomoci.

„V posledných rokoch, mesiacoch to pociťujeme ešte silnejšie než kedykoľvek predtým. Potrebu ľudskej pomoci, spolupatričnosti, silu komunít, spoločenstiev,“ priblížil starosta Dúbravky Martin Zaťovič. „Nevieme, čo všetko nás čaká, no vieme, že je potrebné spolu komunikovať, byť v kontakte  a najmä vôbec o sebe vedieť, poznať sa. Akýmsi pomocníkom má byť aj tento sprievodca.“

Sprievodca sociálnymi službami sa skladá zo štyroch častí  – seniori, ľudia so zdravotným znevýhodnením, deti, mládež, rodina a sociálne vylúčení ľudia. Ide o štyri kapitolky jedného sprievodcu, jedného a jednotného života v mestskej časti. Brožúrka bude k dispozícii na miestnom úrade na Žatevnej ulici v Dúbravke, na Oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva miestneho úradu, v denných centrách i sídlach komunít. Bude tiež súčasťou vydania najbližších Dúbravských novín.