Dúbravka pomôže zbierkou deťom zo sociálne slabších rodín

433

Po siedmich úspešných ročníkoch organizuje mestská časť Dúbravka aj tento rok zbierku použitých aj nepoužitých školských pomôcok. Začína sa v stredu 13. júla a potrvá mesiac. Pomôcť má deťom zo sociálne slabších rodín, ktoré mestská časť eviduje.

„Veľmi sa teším, že sa do tejto zbierky každoročne zapájajú Dúbravčania a prinášajú pomôcky, ktoré školákom ozaj pomáhajú,“ ocenil starosta mestskej časti Martin Zaťovič. Dúbravčania v predchádzajúcich ročníkoch nosili do zbierky najmä ceruzky, farbičky, vodové alebo temperové farby, pravítka, perá, zošity, školské tašky či knižky.

Pomôcky mestská časť zbiera od 13. júla do 13. augusta, aby sa stihli pomôcky pred začiatkom školského roku ešte distribuovať. Školské pomôcky sa dajú počas leta odovzdať v budove miestneho úradu na Žatevnej 4 na Oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva na prízemí.

Zdroj: Dúbravka