Dúbravka pripravila mimoriadne dotácie na zmiernenie dopadov COVID-19

996

Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka, vyhlasuje mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie, kde je alokovaných 4 520 eur.

Dotácie sú určené pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova, s rodinami v núdzi, osamelými rodičmi s deťmi, s prepustenými z výkonu trestu odňatia slobody a s ľuďmi ohrozenými stratou bývania.

Termín podávania žiadostí je 13.9.2020

Viac informácií nájdete na www.dubravka.sk/sk/dolezite-oznamy/mimoriadna-dotacna-vyzva.html?ind=

Zdroj: Dúbravka