Dúbravka rozmiestnila napájadlá pre vtáčiky

1013

Voda. Potrebujeme ju nielen my ale aj zvieratká v našom okolí. A počas týchto teplých dní je naozaj potrebná. Mestská časť Bratislava-Dúbravka preto rozmiestnila osem napájadiel. Misky na reťaziach s vtáčou plastikou sú zavesené na stromoch.

Napájacie misky sa dajú nájsť na ôsmich rôznych miestach po mestskej časti a to v parku pri Horanskej studni, v záhrade pri miestnom úrade na Žatevnej, v Parku Pekníkova, pri Dome kultúry Dúbravka a pri štyroch detských ihriskách – Duna na Valachovej, Nejedlého pri základnej škole, na Ulici kpt. Rašu pri Daniels pube, na ulici Karola Adlera pri bývalej tanečnej škole Jagermajster.

Do aktivity sa môžu zapojiť aj obyvatelia. Stačí si na prechádzku vziať fľašu s vodou, doplniť napájadlo a vtáčikom dať tak potrebnú vlahu.

Zdroj: Dúbravka