Dúbravka v teréne

777

Prázdniny – neprázdniny upratovať treba. Terénni pracovníci v Dúbravke čistili Sokolikovu, Sekurisovu, Švantnerovu, Batkovu, Žatevnú ulicu, pred detským podujatím sa zamerali aj na čistotu amfiteátra na Valachovej ulici a jeho okolie, rovnako aj okolie Domu kultúry Dúbravka.

Po tomto týždni je čistejší aj vnútroblok na ulici Karola Adlera. Pracovalo sa aj na detských ihriskách – Janka Alexyho, Galbavého či na Žihadielku. Aj tento týždeň sa pokračovalo v starostlivosti o zeleň – okopávanie mladých stromčekov na ulici Janka Alexyho a namulčovanie, aby sa znížil vypar vody a nezarastali tak burinou.

Orezy stromov a kríkov na Cabanovej, Považanovej a Materskej škole Galbavého či príprava na výsadbu nových kríkov – živých plotov pri Horanskej studni a na Fedákovej ulici. Pokračovalo sa aj v kosení a v drobných opravách na ihriskách.

Zdroj: Dúbravka