Dúbravka začala kreatívne bojovať s ohorkami cigariet

785

Nešpakuj! Mestská časť Dúbravka sa rozhodla bojovať proti ohorkom z cigariet na zemi a to veľmi tvorivo. Na štyroch miestach po osadila špeciálne „špakové koše“, ktoré hravou formou motivujú k správnemu zahadzovaniu ohorkov.

Formou ankety sa koše „pýtajú“ napríklad na parkovaciu politiku či bezpečnosť. Ide o skúšobnú testovaciu verziu, nechýbajú tak ani vtipné otázky – Maťovič alebo Zaťovič?

Koše sa dajú nájsť v blízkosti zastávok MHD – ulica Pri kríži (smer centrum), Lipského (smer mesto), Švantnerova (smer mesto), Drobného (smer mesto) – pričom samozrejme platí zákonom predpísaná päťmetrová vzdialenosť fajčiarov od zastávky MHD.

Zdroj: Dúbravka