Dúbravka získala ocenenie za priateľský prístup k seniorom

721

Upriamiť pozornosť na tých, ktorí napomáhajú, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie. S takým cieľom organizuje občianske združenie celoslovenskú súťaž Senior Friendly. Dúbravka si zo slávnostného odovzdávania odniesla ako jediná z bratislavských mestských častí dve čestné uznania.

Prvé v kategórii samospráv patrilo vedúcej oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva mestskej časti Dúbravka Dominike Malačinovej a jej celému oddeleniu. Dominika je drobnou mladou ženou, no „veľkou“ svojou pomocou, aktivitou a činnosťami mimo svojho pracovného času. Má na konte organizáciu rôznych športových, vzdelávacích a komunitných aktivít aj mimo pracovného času počas celého roka 2022.

V roku 2022 vydalo oddelenie spolu s Dúbravskými novinami aj mimoriadnu „brožúrku“ Sprievodcu sociálnymi službami ako súčasť novín a aj mimo nich.

Dúbravským novinám patrilo druhé čestné uznanie celoslovenskej súťaže. Odbornou porotou boli ocenené v kategórii médií ako jediné samosprávne noviny za mimoriadne aktivity pre seniorov. Porota vyzdvihla, že sa miestne noviny pravidelne venujú informáciám pre seniorov. Vo voľnom čase organizuje šéfredaktorka novín Lucia Marcinátová spolu s vicežupanom pre zdravotníctvo doktorom Jurajom Štekláčom pravidelné bezplatné prednášky na zdravotnícke témy spojené s diskusiou. Dúbravské noviny podporovali a organizovali aj tréningy pamäte spolu s andragogičkou Alexandrou Palkovič a rôzne online aktivity, najmä v čase pandémie, proti izolovanosti seniorov, v štýle „aby aj doma“ ostali psychicky fit.

Zdroj: ts Dúbravka