Dúbravka zmení betónovú plochu a zasadí vzrastlé hraby

714

V rámci revitalizácie verejného priestoru na ulici Karola Adlera pred tanečnou Školou Breaku využije takzvaný TreeParker, čiže systém prekoreniteľných buniek vhodný pri sadení stromov do náročného mestského prostredia. Systém zabraňuje zhutneniu pôdy tým, že prenáša váhu zaťaženia akéhokoľvek povrchu a zabezpečuje tak optimálne podmienky pre rast koreňov i prístup vody ku koreňom stromov.

Cieľom je oživiť pôvodnú rozsiahlu asfaltovú plochu a zlepšiť tunajšiu mikroklímu. Prípravu projektu už možno vidieť pred tanečnou školou. Ide o veľký asi 1,5 metrový výkop, do ktorého príde stromový substrát s hlbokými zakoreňovacími bunkami.

Po vysadení troch vzrastlých hrabov pred tanečnou školou osadí mestská časť na priestranstvo centrálny hrací lanový prvok, akúsi ležatú osmičku. „Výmenou prešli už tunajšie hojdačky, hrací prvok v pieskovisku a dokončujeme úpravu ich okolia,“ približuje Mária Smiešková vedúca oddelenia životného prostredia. „V letných mesiacoch tu už pribudli nové bránky a oplotenie, ktoré oddelilo športovú časť a detské ihrisko,“ dodáva.

Minulosťou je už aj bývalá plocha so starou železnou konštrukciou hojdačiek z 80. rokov, táto plocha sa tiež zmení na zelenú. Časť asfaltového priestoru nahradí výsadba a oddychová plocha s lavičkami. Okrem tohto ihriska Dúbravka pokračuje aktuálne aj na rekonštrukcii detského ihriska Nejedlého 47. 

Zdroj: Dúbravka